dinsdag 7 februari 2012

Uitspraak hoger beroep Ajax

Het was vandaag weer een boeiende dag in de Ajax-soap.

Wie heeft gewonnen?
Ik lees hier en daar dat Cruijff en de zijnen hebben gewonnen en dat de vier commissarissen ten onrechte Cruijff buiten hebben gesloten bij hun besluit om Van Gaal en Sturkenboom te benoemen tot directeur van Ajax.
De fout is dat alleen Cruijff heeft gewonnen, de andere klagers in het proces, zijn door het gerechtshof opzij geschoven. Dat betreft dan vooral de jeugdtrainers, die samen met Cruijff in hoger beroep zijn gegaan. Het hof zegt daarover dat zij werknemers zijn en daarom niet belanghebbenden zijn  in de betekenis van de wet. Als ze klachten hebben in het kader van hun arbeidsovereenkomst, moeten ze die via de ondernemingsraad of anders via de civiele rechter aankaarten.

Het vonnis
Dat neemt overigens niet weg dat Cruijff inderdaad heeft gewonnen. Als commissaris is hij buiten de besluitvorming gehouden door Ten Have en zijn mede-commissarissen en dat is volgens het hof geen goede zaak. In plechtig juridisch jargon:
"Voorgenomen besluiten tot benoeming statutaire directeuren en goedkeuring titulaire benoemingen wegens ernstige oproepingsgebreken, aannemelijkheid van vooropgezet plan om een van de commissarissen daadwerkelijke invloed op besluitvorming te ontnemen en door onmiddellijk aan besluit gegeven uitvoering."
Anders gezegd, Ten have en de andere commissarissen hebben Cruijff de mogelijkheid onthouden om daadwerkelijke invloed op de besluitvorming te hebben. Er was sprake van een veel te korte oproepingstermijn voor de vergadering van 16 november en op de agenda stond niet vermeld dat het ging om de benoeming van Van Gaal en Sturkenboom en dat is procedureel een ernstig gebrek.
Daarnaast zegt  het hof dat het aannemelijk is dat er sprake is geweest van een voorop gezet plan.
Ook de tweede vergadering van 25 november is volgens het hof duidelijk een poging geweest om alsnog de gemaakte procedurele fouten van 16 november te herstellen. Omdat men echter echter naar buiten was getreden naar de pers en omdat men begonnen was met de uitvoering van de besluiten had deze bijeenkomst volgens het hof geen enkele zin.
Kortom, Cruijff is bewust door Ten Have en zijn mede-commissarissen buiten spel gezet. Dat is niet goed te keuren omdat commissarissen in onderling overleg tot besluitvorming horen te komen.
Daarom beslist het hof dat het besluit om Van Gaal en Sturkenboom aan te stellen niet mag worden uitgevoerd.

Hoe nu verder?
Peter Wakkie, de advocaat van nv Ajax stelt dat de uitspraak van het hof voor meerdere uitleg vatbaar is. Op BNR stelt hij: "Het hof zegt ook: als je zou willen, zou je deze benoemingsprocedure opnieuw kunnen doen en dan op de juiste manier. Er zou dan een nieuwe vergadering van de raad van commissarissen moeten worden uitgeschreven."
Formeel juridisch zou dat inderdaad kunnen, maar we moeten niet vergeten dat er al a.s. vrijdag een bijzondere aandeelhoudersvergadering is waar op de agenda staat dat de hele raad van commissarissen gedwongen wordt af te treden. De tijd ontbreekt gewoon, om volgens de statuten weer een rechtsgeldige vergadering van commissarissen bijeen te roepen.

Ook de suggestie van Wakkie in de Telegraaf om dan de bijzondere aandeelhoudersvergadering maar niet door te laten gaan omdat de benoeming van Van Gaal niet doorgaat snijdt geen hout. Op de agenda staat naast dit punt ook het opzeggen het ontslag van de raad van commissarissen en dat agendapunt  blijft gewoon staan.
Daarnaast betwijfel ik of de commissarissen en bestuur van de nv Ajax een eenmaal geplande vergadering kunnen schrappen zoals Wakkie stelt.
De wet  voorziet daar niet in en het lijkt me ook dat hierdoor de rechten van aandeelhouders  kunnen worden geschaad. Daarnaast is het ook niet effectief want aandeelhouders kunnen altijd het bestuur en commissarissen verplichten een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen en kunnen door hun agenderingsrecht ook mede bepalen welke onderwerpen er besproken worden.

Tenslotte denk ik dat de zittende raad van commissarissen door deze uitspraak zijn geloofwaardigheid helemaal heeft verloren en beter vrijwillig kan aftreden. Doormodderen tot en met de komende bijzondere aandeelhoudersvergadering heeft geen enkel zin meer.
Bovendien zou door het vrijwillig aftreden de weg worden vrijgemaakt voor een normale procedure om nieuwe commissarissen te benoemen, zonder tussenkomst van de ondernemingskamer. 

Conclusie
Vooralsnog gaat de benoeming niet door en heeft Cruijff gelijk.
Aanstaande vrijdag gaat de bijzondere aandeelhoudersvergadering gewoon door en worden de commissarissen naar huis gestuurd.
Wakkie en de zijnen hebben geen alternatief meer over.
Dan gaat de Ondernemingskamer nieuwe tijdelijke commissarissen benoemen.
Deze hebben echter alleen de taak om een nieuwe raad van commissarissen samen te stellen. Zwaarwegende besluiten mogen deze commissarissen niet nemen. Het zal dus nog wel even duren voor er weer een nieuwe raad van commissarissen is en de nv Ajax weer gewoon als beursvennootschap functioneert.
Mocht dat laatste ooit het geval kunnen zijn, want sport is en blijft emotie.
Een alternatief is nog dat de commissarissen vrijwillig aftreden omdat aanblijven zinloos is.
Maar ook bij hen is de emotie kennelijk sterker dan de ratio.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten