maandag 21 maart 2011

ING-bonus

Er is weer het nodige gekrakeel over de bonus van een topman, in dit geval de bonus van Jan Hommen van de ING. Hommen ontvangt een bonus van 1,25 miljoen euro bovenop zijn vaste salaris van 1,35 miljoen euro.
Deze bonus zit daarmee net onder het maximum van 100% van zijn vaste salaris en is in lijn met de afspraken die banken zichzelf vorig jaar hebben opgelegd in de Gedragscode Banken.
Daarbij hebben de topbestuurders van ING 2% salarisverhoging gekregen terwijl de gemiddelde ING-medewerker maar 1% krijgt en gepensioneerden hun pensioen ook nu niet geïndexeerd zien.
Wat dat laatste betreft, dat raakt mij persoonlijk, omdat ik met ingang van 1 april ook een ING-pensioen ga ontvangen.
Desondanks ga ik proberen objectief te blijven.

Formeel gesproken is er niets mis met de bonus van de ING-top. Ze hebben immers voldaan aan de gestelde criteria daarvoor die door de algemene vergadering van aandeelhouders op 27 april 2010 zijn vastgesteld.
Daarbij valt op pagina 80 van het jaarverslag te lezen dat de stijging van 2% nodig is omdat het salaris van de top beneden het niveau van de Dow Jones Euro Stoxx 50 ligt.
Dat zal ongetwijfeld betekenen dat de vaste salarissen de komende jaren nog flink gaan stijgen, want dat argument is door de ING al eerder gebruikt.

Ik heb er in mijn boek Grondslagen Corporate Governance geen geheim van gemaakt dat ik het niet zo zie zitten met die grote bonussen van de top van het bedrijfsleven. Empirisch gezien is er geen bewijs te vinden  dat het werkt om de bestuurders tot grotere prestaties te dwingen. Het tegendeel is eerder waar, het verleidt bestuurders ertoe om steeds grotere risico's te nemen. Van dat laatste is de bankensector een schoolvoorbeeld, zoals de commissie de Wit al vaststelde.

Dat uiteindelijk de belastingbetaler de rekening betaalt door de banken te steunen met heel veel geld, maakt het allemaal nog veel pregnanter. In het geval van de ING ging dat om 10 miljard euro belastinggeld.
Dat er dan na twee jaar ellende winst wordt gemaakt is op zich helemaal geen buitengewone prestatie.
Laat staan dat er dan ook nog een bonus voor zou moeten worden betaald.

Aan de andere kant zien we dat diezelfde ING stelt dat de pensioenen moeten worden bevroren omdat de bank er te slecht voor zou staan (dat gebeurde overigens ook al in 2010). De pensioenen gaan op de nullijn wegens de aangescherpte kapitaaleisen, de aanhoudende onzekerheid op de financiële markten en omdat er staatssteun moet worden terugbetaald.
'Onder de huidige omstandigheden is een solide financiële positie van ING van groot belang', aldus het concern in een brief aan het pensioenfonds. Indexatie zou volgens ING niet passen binnen een verantwoord financieel beleid."
Dat lijken mij overigens ook prima argumenten om de bonussen voor de top eveneens maar in de ijskast te zetten.


Dat de werknemers er maar 1% op vooruit gaan, wordt opvallend genoeg niet vanuit de internationale context bekeken, terwijl er toch heel wat ING-werknemers in het buitenland werkzaam zijn. Blijkbaar geldt die internationale context alleen voor de top.


Kortom, wat we hier zien is weer het bekende voorbeeld van de graaiende topmannen, die hun kans weer schoon zien om de schade in te halen.
Iets anders kan ik er eerlijk gezegd niet van maken.
Dat ze dit doen, zonder rekening te houden met de medewerkers en de gepensioneerden, maakt het helemaal wrang.

Zullen we de volgende keer maar gewoon de banken failliet laten gaan?
Dat laatste blijft in de discussie steeds achterwege maar is niet onbelangrijk.
Dankzij de staatssteun en zonder ingrijpende wijzigingen in het bankensysteem is het uiteindelijk steeds de belastingbetaler die opdraait voor de rekening van wangedrag van de bankiers.
Dat mag wel eens een keer ophouden, denk ik zo.

Misschien moet minister de Jager gewoon zeggen dat de banken de volgende keer niet meer hoeven te rekenen  op staatssteun.
Dat lijkt me een prima oplossing en veel beter dan de loze belofte dat ze in de toekomst geen bonussen meer mogen uitkeren als ze staatssteun krijgen.
Hopelijk krijgen ze nooit meer staatssteun en mogen ze het helemaal zelf oplossen. Of er dan nog bonussen kunnen worden uitgekeerd valt te betwijfelen.

Want weet u, wat me het meest ergert is die houding dat de belangen van de top voorgaan op die van de medewerkers, van gepensioneerden en de belastingbetaler.
Wie betaalt er hier nu de rekening?

Nawoord
Vanochtend is de bonus ingetrokken., zoals blijkt uit een brief van Hommen in de Volkskrant.
Dit doet aan mijn betoog niets af, want het is en blijft een uiterst domme en arrogante daad van een bestuur dat blijkbaar niet snapt wat er in de samenleving leeft.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten