donderdag 27 februari 2014

Tweede druk Grondslagen van Corporate Governance

Met veel genoegen kan ik u mededelen dat de tweede herziene druk van het leerboek "Grondslagen van Corporate Governance" inmiddels is verschenen.
Sinds de verschijning van de eerste editie in 2010zijn er de nodige ontwikkelingen geweest die aanleiding waren tot een herziening.
De tweede druk is geactualiseerd met nieuwe wetgeving zoals de Wet Bestuur en Toezicht, de Wet Corporate Governance en de Wet accountantsberoep. Ook zijn de herziene UK Corporate governance Code en de UK Stewardship Code opgenomen. Het nieuwe COSO-raamwerk is toegevoegd, evenals de onderwerpen IT-governance, integrated reporting en governance in het MKB. Compleet met nieuwe praktijkvoorbeelden.
Het boek biedt een geïntegreerde aanpak en behandelt juridische, bedrijfskundige, economische en financiële aspecten in hun onderlinge samenhang.
Bij het schrijven van deze 2e druk is als doelgroep voor ogen gehouden de beoefenaar van corporate governance in brede zin, variërend van de gevorderde (master-)student tot de advocaat, de bedrijfsjurist, de accountant, de academicus en - tot slot, maar niet in de laatste plaats - de geïnteresseerde bestuurders, commissarissen, toezichthouders, aandeelhouders of andere stakeholders bij de onderneming.
Het leerboek is bedoeld voor hbo- en wo-opleidingen met corporate governance als vak, opleidingsprogramma's voor commissarissen en toezichthouders, de accountantsopleidingen en de SPD-opleiding.
Op de ondersteunende website vindt de student extra toetsvragen. Voor de docent zijn er hand-outs, uitwerkingen, casussen, studiewijzer en Toets-op-maat.
Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de actualisering van de website.
Ik verwacht eind maart hiermee klaar te zijn.

In de afgelopen 3 jaar is het boek goed ontvangen en is het nog steeds het eerste en enige Nederlandse leerboek over behoorlijk ondernemingsbestuur. Ik ben daar bijzonder blij mee en dank daarvoor alle lezers.

Het boek is qua opzet, indeling en uitwerking gelijk gebleven en vooral geactualiseerd.
Nieuw is wel dat hoofdstuk 19 "Evenwichtig ondernemingsbestuur" is vervangen door een nieuw hoofdstuk 19 "Governance in het MKB."
De reden hiervoor is dat veel gebruikers van het boek het onderwerp "evenwichtig ondernemingsbestuur" minder relevant vonden voor de dagelijkse praktijk en men meer aandacht wilde voor governance in het MKB, mede ook vanwege het grote belang van deze sector voor de Nederlandse economie.

Nieuw is ook dat de opmaak van het boek is verbeterd met een andere kleurstelling, een nieuw lettertype en opmaak.
Onveranderd is de opzet, de stijl en het karakter van het boek want daar waren de lezers vooral blij mee.
Ik citeer hiervoor uit een boekbespreking in het tijdschrift Goed Bestuur uit 2010 waarin het boek wordt getypeerd als een leerboek met "sjeu":
"In de eerste plaats is Grondslagen van corporate governance natuurlijk een leerboek. Een heel goed leerboek bovendien, waarin verbazend veel kennis en informatie is samengevat over alle aspecten van ondernemingsbestuur en het toezicht daarop, plus de diverse stakeholders die in het proces een rol spelen. Maar daarnaast is het een boek dat inzicht verschaft. Dat komt doordat Pruijm geen droge feiten opsomt en lijstjes debiteert. Hij laat aan de hand van vele voorbeelden zien hoe het er in de echte wereld van de corporate governance aan toe gaat. Dit alles in een toegankelijke stijl en in 'echt Nederlands'. Uiteraard to the point en zonder in opiniërende uitweidingen te vervallen."
Zoals altijd ben ik benieuwd naar uw reacties en opmerkingen en suggesties ter verbetering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten