vrijdag 4 februari 2011

Symposium "Afrekenen met Accountants?' op 16 maart a.s.

De toekomst van het beroep in zijn huidige vorm wordt door Eurocommissaris Barnier ter discussie gesteld. Sterker nog, hij gaat er impliciet van uit dat zo ongeveer alles wat er is fout gegaan in de kredietcrisis aan accountants kan worden toegeschreven.
De Nyenrode School of Accountancy & Controlling heeft gemeend dat het debat gediend is met een onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd standpunt over de nota van Barnier over de toekomst van het accountantsberoep.
Dit standpunt zal op het symposium worden toegelicht en is. Het symposium is bedoeld als platform ter discussie van de nota Barnier. Daarbij wordt vooral de klant aan het woord gelaten bij monde van de belangenbehartigers van de aandeelhouders en de effectenuitgevende instellingen.
Het volledige programma is te vinden op de website van Nyenrode, alwaar ook kan worden ingeschreven.

Het programma

De toekomst van de accountantsbusiness (ochtend)
De accountantsbusiness staat aan de vooravond van roerige tijden, waarin heftige verschuivingen tussen de aanbieders te wachten staan. Zowel de ‘Big Four’ als de middelgrote accountantskantoren zullen hun strategie en business model op de schop moeten nemen om als een winnaar uit de strijd te komen. Er moeten heldere keuzen worden gemaakt, omdat zowel de markt (cliĆ«nten) als de medewerkers daarom vragen.
Nyenrode School of Business heeft zich gebogen over de vraag hoe de accountantsbusiness er in de toekomst uit kan zien, gelet op de veranderingen die aanstaande en deels al gaande zijn. Deze visie zal op het symposium worden toegelicht en is opgenomen in de congresmap. Tevens worden een commissaris, een gevestigde speler en een uitdager aan het woord gelaten.

De toekomst van het accountantsberoep (middag)
De toekomst van het accountantsberoep wordt door Eurocommissaris Michel Barnier ter discussie gesteld in het groenboek 'Audit Policy: Lessons from the Crisis’. Sterker nog, Barnier gaat er impliciet van uit dat zo ongeveer alles wat er is fout gegaan in de kredietcrisis aan accountants kan worden toegeschreven. Het Accounting Establishment zou goed nota moeten nemen van de onderliggende boodschap van Barnier: ‘Het moet anders met de regulering van het accountantsberoep, maar ik weet nog niet precies hoe'.

Nyenrode School of Accountancy & Controlling heeft zich in het debat gemengd met een onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd standpunt over de nota van Barnier. Dit standpunt wordt op het symposium toegelicht en is opgenomen in de congresmap. Tevens worden de klanten aan het woord gelaten bij monde van de belangenbehartigers van de aandeelhouders en de effectenuitgevende instellingen. In de paneldiscussie in de iochtend en de middag krijgen de deelnemers aan het symposium de gelegenheid de sprekers (kritische) vragen te stellen en gaan de leden ook met elkaar in discussie.

Noot voor de lezer
De titel komt van Financieele Dagblad zoals dat op de website te vinden is. Het leek ons een goede titel voor het symposium, omdat deze treffend aangeeft hoe de "buitenwereld" over het beroep denkt. Dat is ook de reden dat er veel sprekers van buiten het beroep op het symposium het woord zullen voeren.
Ikzelf zal deze optreden als dagvoorzitter en hoop van harte dat ik een paar lezers van dit blog mag begroeten.

Terugkijkend
Helaas is het symposium afgelast vanwege de geringe belangstelling.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten