dinsdag 30 november 2010

Oratie Prof. mr. J. H. M. Willems

Vandaag zal Huub Willems, de voormalige voorzitter van de Ondernemingskamer, om 16.15 uur zijn oratie houden als bijzonder hoogleraar Corporate Ligitation aan de Rijksuniversiteit Groningen.
De titel van de oratie is "Van Groeningen naar Groningen: over ligitation en legislation.'
Jammer genoeg ontbreekt mij de tijd om bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn.

Bijzonder omdat Willems in zijn rol als voorzitter van de Ondernemingskamer vele spraakmakende zaken heeft behandeld. Vanuit die optiek is hij bij uitstek een deskundige op het vakgebied van ondernemingsrecht en het verwoorden van rechtsregels door middel van zijn uitspraken in zeer complexe zaken.
Bijzonder ook omdat Willems een bijna Bommelliaanse dictie heeft met veel gevoel voor humor en dat belooft een boeiende en onderhoudende oratie te worden!
Kortom, een bijzondere man, die ik bewonder en waardeer. Niet in het minst omdat hij, ondanks een overvolle agenda, onmiddellijk bereid was een voorwoord te schrijven voor mijn boek "Grondslagen van Corporate Governance.'

Ik neem aan dat de oratie binnenkort verkrijgbaar is en dan volgt een bespreking in dit weblog.
Mijn welgemeende felicitaties aan de nieuwe collega.
De rijksuniversiteit en haar studententen mogen zich gelukkig prijzen met deze benoeming.

Voor wie de titel van de oratie uitleg behoeft geeft het persbericht de volgende informatie:
"De naam ‘Groeningen’ prijkt op de gevel van het pand aan de Prinsengracht in Amsterdam tegenover het Paleis van Justitie waar de Ondernemingskamer haar bureau heeft en haar griffie is gevestigd, en waar de orator als voorzitter van de Ondernemingskamer zijn kantoor heeft gehad. Het pand is een van de zeven naast elkaar gelegen panden waar in de 17e eeuw de vertegenwoordigers van de Zeven ProvinciĆ«n in de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Amsterdam verbleven."

1 opmerking: