vrijdag 19 november 2010

Waarom heeft Amerika geen gedragscode Corporate Governance?

Deze vraag wordt mij meermalen gesteld tijdens een lezing, workshop of college over corporate governance. Blijkbaar denken de vragenstellers dat de Amerikanen geen gedragscode hebben zoals wij in Nederland de "Nederlandse Corporate Governance Code" kennen en de Engelsen de "Combined Code."
Toch is die gedachte onjuist, men kent in Amerika wel degelijk een corporate governance code voor beursgenoteerde ondernemingen.
Alleen is die opgenomen in de zgn. listing standards" waaraan ondernemingen moeten voldoen willen hun aandelen op de New York Stock Exchange (NYSE) verhandeld kunnen worden. Al meer dan 150 jaar kent de beurs governance regels die regelmatig worden bijgesteld. De beurs doet dit door het samenstellen van een commissie die uit representanten van de belangrijkste stakeholders bij beursgenoteerde ondernemingen bestaat. Voorbeelden zijn effectenuitgevende instellingen, zakenbanken, beleggers, corporate governance bureaus, wetgevers, academici e.d.

Op 23 september j.l. verscheen een nieuwe versie van de corporate governance regels die de NYSE hanteert.
Opvallend genoeg omvat de code geen gedetailleerde regelgeving en talrijke "best practices' zoals in de Nederlandse gedragscode, maar worden er slechts 10 breed geformuleerde principes van corporate governance beschreven, elk met een korte argumentatie.
De gehele code bestaat dan ook uit niet meer dan 6 pagina's tekst en is daardoor opvallend compact, zeker vergeleken met de 35 pagina's die de commissie Frijns nodig had voor haar laatste versie van de code (weliswaar inclusief een indrukwekkende hoeveelheid best practices).

We kunnen dan ook definitief ophouden met ons op de borst te kloppen om onze "principle-based' benadering t.o.v. de Amerikanen die volgens ons altijd voor een "rule-based' benadering kiezen.
Het omgekeerde is hier het geval en dat is wat mij betreft een goede zaak, want het geeft de ondernemingen de ruimte om deze principes naar eigen inzicht in te vullen.
Met deze versie van de code hebben de Amerikanen duidelijk een einde gemaakt aan een reeks van gedetailleerde voorschriften die voorheen gebruikelijk waren.
Voor de volledigheid geeft ik de 10 belangrijke principes voor "solid governance' van de NYSE.
  1. The board’s fundamental objective should be to build longterm sustainable growth in shareholder value for the corporation, and the board is accountable to shareholders for its performance in achieving this objective.
  2. While the board’s responsibility for corporate governance has long been established, the critical role of management in establishing proper corporate governance has not been sufficiently recognized. The Commission believes that a key aspect of successful governance depends upon successful management of the company, as management has primary responsibility for creating an environment in which a culture of performance with integrity can flourish.
  3. Shareholders have the right, a responsibility and a longterm economic interest to vote their shares in a thoughtful manner, in recognition of the fact that voting decisions influence director behavior, corporate governance and conduct, and that voting decisions are one of the primary means of communicating with companies on issues of concern.
  4. Good corporate governance should be integrated with the company’s business strategy and objectives and should not be viewed simply as a compliance obligation separate from the company’s longterm business prospects.
  5. Legislation and agency rulemaking are important to establish the basic tenets of corporate governance and ensure the efficiency of our markets. Beyond these fundamental principles, however, the Commission has a preference for marketbased governance solutions whenever possible.
  6. Good corporate governance includes transparency for corporations and investors, sound disclosure policies and communication beyond disclosure through dialogue and engagement as necessary and appropriate.
  7. While independence and objectivity are necessary attributes of board members, companies must also strike the right balance between the appointment of independent and nonindependent directors to ensure that there is an appropriate range and mix of expertise, diversity and knowledge on the board.
  8. The Commission recognizes the influence that proxy advisory firms have on the market, and believes that such firms should be held to appropriate standards of transparency and accountability. The Commission commends the SEC for its issuance of the Concept Release on the U.S. Proxy System, which includes inviting comments on how such firms should be regulated.
  9. The SEC should work with the NYSE and other exchanges to ease the burden of proxy voting and communication while encouraging greater participation by individual investors in the proxy voting process.
  10. The SEC and/or the NYSE should consider a wide range of views to determine the impact of major corporate governance reforms on corporate performance over the last decade. The SEC and/or the NYSE should also periodically assess the impact of major corporate governance reforms on the promotion of sustainable, longterm corporate growth and sustained profitability.
Als extra bonus geeft het rapport ook nog een interessante analyse van de ontwikkelingen op het gebied van de laatste 10 jaar en worden de principes voorbeeldsgewijs ook nog verder uitgewerkt voor de drie belangrijke stakeholders: het bestuur, management en de aandeelhouders.
Tenslotte is de commissie van mening dat het huidige systeem van corporate governance over het algemeen goed werkt en niet verantwoordelijk is geweest voor de huidige financiele crisis. Deze conclusie zal niet door iedereen gedeeld worden, maar verdient zeker nadere studie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten