dinsdag 30 juli 2013

5 jaar na de val van Lehman Brothers

Inmiddels is al weer het vijf jaar geleden dat de val van Lehman Brothers het einde van een lange periode van economische groei inluidde. Voor Nyenrode Business Universiteit een goed moment om inzichten vanuit verschillende disciplines bijeen te brengen in een boek met de titel: Gorillas, Markets and the Search for Economic Values. Samen met Remko Renes heb ook ik een bijdrage mogen leveren aan het boek. We bekijken in "Out of Control"de prestaties van het COSO-raamwerk voor interne beheersing als preventie in het voorkomen van een dergelijk fiasco van ongekende omvang.

Collega Bob Hoogenboom, een van de samenstellers, geeft in Banking Review een boeiend interview over het boek.

Op 2 september organiseert Nyenrode een seminar waarin tien professoren van Nyenrode vanuit hun onderzoeksveld de stand van zaken beschouwen. Meer informatie over het seminar vindt u hier.
Ik hoop een aantal van u daar te mogen begroeten.

Foto: "Master of Disguise" van Graham McGeorge (National Geographic).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten