zondag 4 maart 2012

Jaap Winter over prestatiebeloning

De bekende jurist Jaap Winter van de Duisenberg School of Finance, heeft een uitermate boeiend artikel geschreven over wat er naar zijn mening mis is met de huidige beloningssystematiek van topbestuurders.
Voor deze regenachtige zondagmiddag aanbevolen literatuur over een actueel onderwerp op het gebied van corporate governance.
De titel zegt al genoeg over de inhoud: "Corporate Governance Going Astray - Executive Remuneration Built to Fail."
Winter beargumenteert grondig dat financiële aansporingen dikwijls contra-productief zijn, in het bijzonder wanneer de beloning hoog is. Zijn oplossing is dat de mythe rondom prestatiebeloning ontmaskerd moet worden en dat er een fundamenteel andere benadering gewenst is bij het denken over beloningen.
Ik ga dat allemaal niet herhalen maar raad u aan het artikel zelf eens te lezen.

Mijn enige kritiek op het artikel is dat Winter geen gebruik maakt van het werk van Lynn Stout "Cultivating Conscience" over de rol van het geweten in corporate governance. Dit boek beschreef ik in mijn weblog van 23 december 2011.

Stout stelt dat het mechanisme van prestatiebeloning gewetensvol gedrag ontmoedigt.
Allereerst omdat een materiële incentive om iemand  ertoe te brengen iets te doen het onuitgesproken signaal afgeeft dat zelfzuchtig gedrag zowel verwacht als geschikt is voor de te vervullen taken. Ten tweede suggereert het dat anderen in dezelfde situatie zich ook zelfzuchtig gedragen. Ten derde het impliceert dat zelfzuchtig gedrag op de een of andere manier gunstig is (waarom zou het anders beloond worden?).

Beide auteurs vullen elkaar mooi aan en bieden goede uitgangspunten voor een nieuw eigentijds beloningsbeleid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten